Privacybeleid

Privacybeleid

Build Your Happiness verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Build Your Happiness (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: info@buildyourhappiness.nl, tel: +31-641361113;

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het downloaden van gratis materiaal, boeken van een gratis gesprek, het contract voor de aankoop en uitvoering van de online bestelling die in de online winkel van Build Your Happiness is gemaakt, het aanmelden voor een webinar of training, waar de Klant zich ook direct aanmeld voor de nieuwsbrief en voor het aanmelden van de nieuwsbrief;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:1. Registratie op de website www.buildyourhappiness.nl in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

 

2. Voor de uitvoering van de online bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

 

3. Voor de uitvoering van het versturen van de nieuwsbrief waar de Klant zich voor aangemeld heeft (naam, e-mail);

 

4. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

 

5. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

 

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

 

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens;

 

3.  De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de nieuwsbrief. De klant kan zicht op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de afmeld link te klikken

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

 

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

– Autorespond (managementsysteem);

– Google Analytics (website analytics);

– Facebook Pixel (website analytics);

 

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

 

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

 

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

 

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

 

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

 

5. het recht op dataportabiliteit;

 

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: info@buildyourhappiness.nl;

 

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

 

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

 

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

 

Slotbepalingen

 

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.buildyourhappiness.nl, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

 

2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken; 

 

3. Door zich aan te melden voor de nieuwsbrief, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig; 

 

4. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief en overige aanmeldingen aan te vinken;

 

5. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

 

 

 

Deze Regels treden in effect op 1 februari 2019.

Download de gratis videoserie

De 9 geheimen die succesvolle HR professionals weten waardoor de voorkomen dat medewerkers niet betrokken zijn bij initiatieven voor werkgeluk

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly